ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Tem 02, 2018

    Uluslararası İlişkiler Tarihi alanında disiplinlerarası çalışmaların önem kazandığı görüşünün özellikle desteklendiği bu eserde, ağırlıklı olarak tarihçilerin bakış açısıyla şekillenen bir “uluslararası ilişkiler tarihi algısı” görülmektedir.    Tarihsel süreç, uluslararası sistemdeki güçler dengesi, sınıf mücadeleleri, devlet ve toplum düzeyindeki gelişmeler 1. ciltte birbirine bağlanarak anlatılıyor.

Ara 29, 2017

KHK’nın emekçilerle ilgili düzenlemelerine göre taşeron işçileri artık daimi kamu işçisi olacak, belediye ve il özel idarelerinde çalışanlar bu kurumlarda kamu şirketlerinin işçisi olacak, 4/C’li geçici personel 4/B’li sözleşmeli personel olacak, mevsimlik ve geçici olarak 5 ay 29 gün çalıştırılan kamu işçilerinin çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarılacaktır.

Ara 06, 2017

Kudüs, Harem-i Şerif ile birlikte sahip olduğu üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği ile İslam Alemi’nin ve tüm Dünya’nın kalbidir. Kudüs'ün bu özel statüsüne sahip çıkmak, korumak, Dünya barışına sahip çıkmaktır.

Ağu 15, 2017
  • Yazar: Doç.Dr.Mürteza HASANOĞLU
  • Haberler
  • 15 Ağu 2017

90’lı yılların başında Somali’de denizcilik tarihinin tozlu sayfaları arasında kalmış korsanlar ortaya çıkmıştı.  

Devamını oku
Ağu 02, 2017
  • Yazar: Erdoğan KOÇ
  • Panel

TUSSAM tarafından düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ekseninde Yeni Türkiye’nin Siyasi, İdari ve Sosyolojik Kodları” konulu Panel 23 Mayıs 2017 tarihinde İlbank Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Ağu 01, 2017

Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın son çeyreğinde siyasî, ekonomik ve askerî açıdan zorluklar içinde olsa da, dünyanın önemli ve büyük ülkelerinden biri olarak, yeni yeni dış dünyaya kapılarını açmakta olan Japonya’nın dikkatini çekmiştir.  

Tem 31, 2017

Türkiye’de demokrasinin yerleşmesindeki güçlükler birbirine bağlı iki durumda kendini göstermektedir: sivil toplum yapısının gelişmeyişi ve devletin böyle bir toplum içindeki yapısı.  

Tem 31, 2017

Modernleşme çabası içerisinde bulunan azgelişmiş toplumların değişme, kalkınma ya da modernleşme süreçlerini yaşarken Batılılaşmakta mı; yoksa, Batı kültür ve gerçekliğinden bağımsız bir modern zihniyet  

Tem 31, 2017

Yüzyılların denemesinden çıkmış manevi değerlerimizi, örf adetlerimizi özünde yaşatan Nevruz doğanın canlanması, toprağın uyanması bayramıdır.  

Tem 30, 2017

Küresel ekonominin Uzakdoğu’dan yükselen yeni yıldızı Çin ile ABD arasında dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Afrika’da da amansız bir rekabet yaşanıyor.

Üst