ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Prof.Dr.Şenol DURGUN

Prof.Dr.Şenol DURGUN

Pazartesi, 31 Temmuz 2017 23:59

Türkiye’de Sivil Toplum ve Devlet

Türkiye’de demokrasinin yerleşmesindeki güçlükler birbirine bağlı iki durumda kendini göstermektedir: sivil toplum yapısının gelişmeyişi ve devletin böyle bir toplum içindeki yapısı.  

Modernleşme çabası içerisinde bulunan azgelişmiş toplumların değişme, kalkınma ya da modernleşme süreçlerini yaşarken Batılılaşmakta mı; yoksa, Batı kültür ve gerçekliğinden bağımsız bir modern zihniyet  

Üst