ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

KHK’nın emekçilerle ilgili düzenlemelerine göre taşeron işçileri artık daimi kamu işçisi olacak, belediye ve il özel idarelerinde çalışanlar bu kurumlarda kamu şirketlerinin işçisi olacak, 4/C’li geçici personel 4/B’li sözleşmeli personel olacak, mevsimlik ve geçici olarak 5 ay 29 gün çalıştırılan kamu işçilerinin çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarılacaktır.

Türkiye’de yaygın inanç, kadınların akademik veya bilimsel işgücüne rahatlıkla katılabildiği, bu alanlarda diğer iş kollarına kıyasla daha az cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığı yönündedir. 

Üst