ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hakkımızda

start
TUSSAM (Türkiye Uluslararası Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi), bir grup genç akademisyenin ve alanında uzman araştırmacıların katılımıyla kurulmuştur.
Merkez; ekonomi, siyaset ve toplum, siyasi tarih, jeopolitik, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında araştırmalar yapmak, bu alanlarda karar alıcılara yol gösterecek bilgiyi üretmek ve sunmak gibi temel misyonlar doğrultusunda örgütlenmiştir.

Ayrıca TUSSAM;
checked

Türkiye`yi ilgilendiren iç ve dış meselelerle ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

checked

Türk toplumunun yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak,

checked

Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek,

checked

Türkiye`de ve dünyada yaşanan değişimin kamu yönetimi üzerindeki etkilerini incelemek,

checked

Türk toplumunun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı çalışmalar yapmak,

checked

Kamu yönetiminin, özel sektörün, Türk dünyasının ve toplumun içinde bulunduğu sorunları, esaslı bir şekilde ve derinlemesine inceleyerek yeni ufuklar açmak,

 
checked

Kamu Yönetiminin yeniden yapılandırılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konularında projeler yapmak,

checked

Kamu yönetimi, ekonomi, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda çalışmalar yapmak,

checked

Ülkeleri etkileyen etnik temelli sorunlar, bölgesel çatışmalar, bölünmeler, devletlerin geleceğini ilgilendiren tehditlerin iyi analiz edilmesine ve isabetli politikalar geliştirilmesine katkı sağlamak,

checked

Türk toplumunun millî ve manevî değerlerine bağlı; seçkin bireyleri topluma kazandırmak,

checked

Balkanlar, Ege, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinde, ülkemizin belirleyici bir bölgesel güç olmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak,

checked

Uluslararası terörizm, göç, uyuşturucu trafiği, sanayileşme, çevresel gelişmeler alanlarında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak,

Ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, enerji, ulusal ve küresel güvenlik ve terörizmle mücadele, diğer uluslararası anlaşmazlıklar, çatışmalar v.b. meselelerle ilgili olarak ürettikleri bilgi ve stratejileri karar alıcılara sunmak suretiyle önemli fonksiyonlar icra etmektedirler. Bu örgütlerin önümüzdeki süreçte etkinliklerini daha da arttıracakları gerçeğini de gözden uzak tutmamak gerekir.

Kurumsallaşarak sistemli ve sürekli bilgi ve strateji üretme işlevini yerine getirmeyi amaçlayan TUSSAM, çalışmalarını ve projelerini www.tussam.org adresi üzerinden paylaşmaktadır.

Kamuyouna saygıyla duyurulur.
Erdoğan KOÇ TUSSAM Genel Koordinatörü
Üst