ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Kamil KURTUL

Kamil KURTUL

Kırıkkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.)

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cumartesi, 29 Temmuz 2017 23:24

İnsani Yardım ve Müslümanlar

Uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere yardım sağlayan örgütlerin istatistikleri, dünya genelinde insani yardım alanların büyük bölümünü Müslümanların oluşturduğunu göstermektedir.

Üst