ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Türkiye’de demokrasinin yerleşmesindeki güçlükler birbirine bağlı iki durumda kendini göstermektedir: sivil toplum yapısının gelişmeyişi ve devletin böyle bir toplum içindeki yapısı.  

Soğuk Savaş'ın ardından dünyada yeni bir uluslararası düzen ortaya çıkmıştır. Uluslararası ilişkiler son yirmi yılda çok değişmiştir.

Türkiye’de sosyal medya kullanımını siyasal katılım sürecindeki etkisinin gün geçtikçe artması, küreselleşme bazında büyük bir öneme sahiptir.

Üst