ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın son çeyreğinde siyasî, ekonomik ve askerî açıdan zorluklar içinde olsa da, dünyanın önemli ve büyük ülkelerinden biri olarak, yeni yeni dış dünyaya kapılarını açmakta olan Japonya’nın dikkatini çekmiştir.  

Farklı Küreselleşme politikaları içinde (hareketsizlik, direnç, adaptasyon-yenilik, direnç-adaptasyon gibi), en etkili olan ve en yaygın kullanılanlardan biri ortak çıkarlar etrafındaki ülkelerle stratejik birlikler kurmaktır.

  • Yazar: Doç.Dr.Mürteza HASANOĞLU
  • Ortadoğu

Doğu Avrupa’da soğuk savaşın sonu itibarıyla yaşanan demokratikleşme hareketleriyle başlayan dönüşüm sürecinin Ortadoğu’ya ulaşabilmesi için 15 yıldan fazla zaman geçmesi gerekti. 

Üst