ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Doç.Dr.Fatma Neval Genç

Doç.Dr.Fatma Neval Genç

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Farklı Küreselleşme politikaları içinde (hareketsizlik, direnç, adaptasyon-yenilik, direnç-adaptasyon gibi), en etkili olan ve en yaygın kullanılanlardan biri ortak çıkarlar etrafındaki ülkelerle stratejik birlikler kurmaktır.

Üst